Khác biệt giữa các bản “Phoumi Vongvichit”

không có tóm lược sửa đổi
| birth_place = [[Xiêng Khoảng]], [[Lào]]
| death_date = 1994 (84 tuổi)
| death_placenơi mất =
| spouse =
| party = [[Đảng Nhân dân Cách mạng Lào]]