Khác biệt giữa các bản “Tĩnh mạch”

Chức năng của tĩnh mạch là đưa luồng máu kém dưỡng khí về tim.
 
Tuần tự trong hệ thống tuần hoàn thì máu từ tim bơm ra sau khi rời [[tâm thất trái]] thì theo động mạch luân lưu qua các bộ phận cơ thể và [[bắp thịt]]. Máu nhả dưỡng khí (O<sub>2</sub>) ra và nhận [[thán khí]] (CO<sub>2</sub>) vào ở các [[vi huyết quản]]. Sau đó nguồn máu này theo tĩnh mạch trở về tim, vào [[tâm nhĩ phải]] rồi qua [[tâm thất phải]] trước khi được bơm qua hai lá [[phổi]] nơi bộ phận [[hô hấp]] nhận dưỡng khí (O<sub>2</sub>) vào và thả thán khí(CO<sub>2</sub>) ra. Máu từ phổi trở về tim ở [[tâm nhĩ trái]], rồi qua tâm thất trái, hoàn tất cuộc huyết lưu tuần hoàn.
ra và nhận [[thán khí]] (CO<sub>2</sub>) vào ở các [[vi huyết quản]]. Sau đó nguồn máu này theo tĩnh mạch trở về tim, vào [[tâm nhĩ phải]] rồi qua [[tâm thất phải]] trước khi được bơm qua hai lá [[phổi]] nơi bộ phận [[hô hấp]] nhận dưỡng khí (O<sub>2</sub>) vào và thả thán khí(CO<sub>2</sub>) ra. Máu từ phổi trở về tim ở [[tâm nhĩ trái]], rồi qua tâm thất trái, hoàn tất cuộc huyết lưu tuần hoàn.
{{Sơ khai}}
{{Các hệ cơ quan người}}