Khác biệt giữa các bản “Viện Sử học (Việt Nam)”

| trang chủ =http://viensuhoc.vass.gov.vn
}}
'''Viện Sử học''' ở [[Việt Nam]] (tên [[tiếng Anh]]: ''Institute of History'') là cơ quan nghiên cứu những vấn đề cơ bản về [[Lịch sử|khoa học lịch sử]]; cung cấp [[Luận cứ|luận cứ khoa học]] cho việc [[hoạch định]] đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển nhanh, bền vững định hướng [[Chủ nghĩa xã hội|xã hội chủ nghĩa]]; tổ chức tư vấn và [[đào tạo sau đại học]] về [[Lịch sử|khoa học lịch sử]]; tham gia phát triển tiềm lực [[Lịch sử|khoa học lịch sử]] của cả nước. Được thành lập năm [[1953]], tính từ khi ra đời của tổ chức tiền thân là [[Ban nghiên cứu Văn học - Lịch sử, - Địa Lý,lý|Ban nghiên cứu Văn Họchọc, Lịch sử, Địa lý]] trực thuộc [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]] do Đồngđồng chí [[Trường Chinh]] ký ngày [[2 tháng 12]] năm [[1953]]<ref>Viện Sử học, ''Viện Sử học 60 năm xây dựng và phát triển,'' Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2013, trang 15.</ref> (Số 34 QĐ/TW). Năm [[1954]], được đổi tên thành [[Ban nghiên cứu Văn học - Lịch sử - Địa lý|Ban nghiênNghiên cứu Văn học, Lịch sử, Địa lý]]'','' gọi tắt là ''Ban Nghiên cứu Văn - Sử - Địa''<ref>Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ''Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 60 năm xây dựng và phát triển,'' Nhà xuất bản Khoa học xã hội, trang 10.</ref>. Hiện nay, Viện là một trong số các cơ quan nghiên cứu [[khoa học]] trực thuộc [[Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam|Viện Khoa học Xã hội Việt Nam]].
 
==Lịch sử hình thành và phát triển==
Ngày 2/12/1953, tại [[Việt Bắc|Chiến khu Việt Bắc]], [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chấp hành Trung ương Đảng]] đã ra Quyết định thành lập Ban nghiên cứu Lịch sử – Địa lý – Văn học trực thuộc Trung ương Đảng. Ngày 4/9/1954, Trung ương Đảng và [[Chính phủ Việt Nam|Chính phủ]] ra Quyết định chuyển Ban nghiên cứu Văn – Sử – Địa sang trực thuộc [[Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam)|Bộ Giáo dục]]. Tổ Lịch sử được chuyển thành Phòng Lịch sử theo quyết định của Bộ Giáo dục. Năm [[1959]], khi Ủy ban Khoa học Nhà nước ra đời với hai bộ phận là Ban Khoa học xã hội và Ban Khoa học tự nhiên. Ban nghiên cứu Văn học – Lịch sử – Địa lý được chuyển từ Bộ Giáo dục sang Ủy ban Khoa học Nhà nước. Ngày 6/2/1960, [[Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Thủ tướng Chính phủ]] ra Quyết định thành lập Viện Sử học.
Ngày 2-12-1953, tại chiến khu [[Việt Bắc]], Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra Quyết định thành lập Ban nghiên cứu Lịch sử - Địa lý - Văn học trực thuộc Trung ương Đảng.
Ngày 4-9-1954, Trung ương Đảng và Chính phủ ra Quyết định chuyển Ban nghiên cứu Văn - Sử - Địa sang trực thuộc Bộ Giáo dục. Tổ Lịch sử được chuyển thành Phòng Lịch sử theo quyết định của Bộ Giáo dục.
Năm 1959, khi [[Ủy ban Khoa học Nhà nước]] ra đời với hai bộ phận là Ban Khoa học xã hội và Ban Khoa học tự nhiên. Ban nghiên cứu Văn học - Lịch sử - Địa lý được chuyển từ Bộ Giáo dục sang Ủy ban Khoa học Nhà nước.
Ngày 6-2-1960 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định thành lập Viện Sử học.
 
==Nhiệm vụ cơ bản==
 
* Nghiên cứu cơ bản những vấn đề lịch sử trên các mặt [[chính trị]], [[kinh tế]], [[văn hoáhóa]], [[xã hội]], nhằm làm rõ sự thật lịch sử, từ đó phát hiện những quy luật, tìm ra những bài học bổ ích, những di sản lịch sử cần kế thừa góp phần vào việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội hiện tại và những dự án cho tương lai.
* Tổ chức nghiên cứu những vấn đề lý luận và phương pháp luận sử học, phê phán các quan điểm phi lịch sử hoặc bóp méo, xuyên tạc lịch sử.
* Nghiên cứu, biên soạn, giới thiệu lịch sử Việt Nam từ cổ đại đến hiện đại, nghiên cứu và giới thiệu lịch sử các nước trên thế giới.
Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực lịch sử; thực hiện đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và các ngành các địa phương.
Thẩm* địnhKết hợp thamnghiên giacứu thẩmvới địnhđào vềtạo mặttrong khoalĩnh họcvực cáclịch chươngsử; trình,thực dựhiện ánđào pháttạo triểnsau kinhđại tếhọc theo quy hộiđịnh của cácpháp Bộluật, ngành,tham địagia phươngphát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo sựyêu phân côngcầu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Thực hiện các ngành vấncác khoađịa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Việnphương.
* Thẩm định và tham gia thẩm định về mặt khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở các Bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.
 
==Cơ cấu tổ chức==
Viện có 9 phòng ban gồm:
Viện có 9 phòng ban gồm: 1.Phòng Lịch sử Việt Nam cổ trung đại, 2.Lịch sử Việt Nam cận đại, 3.Lịch sử Việt Nam hiện đại, 4.Lịch sử Thế giới, 5.Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, 6.Lịch sử địa phương và chuyên ngành, 7.Thư viện, 8.Quản lý khoa học và đào tạo, 9.Hành chính tổng hợp
 
# Phòng Lịch sử Việt Nam cổ trung đại;
# Lịch sử Việt Nam cận đại;
# Lịch sử Việt Nam hiện đại;
# Lịch sử Thế giới;
# Tạp chí Nghiên cứu lịch sử;
# Lịch sử địa phương và chuyên ngành;
# Thư viện;
# Quản lý khoa học và đào tạo;
# Hành chính tổng hợp.
 
==Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ==
 
Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cổ trung đại có các chuyên gia đầu ngành như: GS.[[Đào Duy Anh]], GS.Văn Tân, GS.Trần Văn Giáp, GS.[[Nguyễn Đổng Chi]], nhà nghiên cứu Hoa Bằng, PGS. Lê Văn Lan, PGS. TS Tạ Ngọc Liễn, PGS.TS Nguyễn Minh Tường, PGS.TS Trần Thị Vinh...
Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam Cận - Hiện đại tiêu biểu như: GS.[[Trần Huy Liệu]], GS.VS.[[Nguyễn Khánh Toàn]], GS.[[Trần Văn Giàu]], nhà nghiên cứu Minh Tranh, nhà nghiên cứu Tôn Quang Phiệt, PGS. Bùi Đình Thanh, GS. Nguyễn Công Bình, GS.Văn Tạo, GS.TS.Phạm Xuân Nam, PGS. Cao văn Lượng, PGS. Cao Văn Biền, PGS.TS Chương Thâu, PGS.TS Dương Kinh Quốc, PGS. Vũ Huy Phúc, PGS. Ngô Văn Hòa, Phan Trọng Báu, Nhà Sử học Dương Trung Quốc, PGS Cao Văn Lượng, PGS.TS Trần Đức Cường.... Về lý luận và phương pháp luận khoa học lịch sử: GS.[[Trần Đức Thảo]], GS.Nguyễn Hồng Phong<ref name="ReferenceA"/>...
Về lý luận và phương pháp luận khoa học lịch sử: GS.[[Trần Đức Thảo]], GS.Nguyễn Hồng Phong<ref name="ReferenceA"/>...
 
==Danh hiệu==
 
[[Năm 1980]], Viện được Nhà nước [[Việt Nam|Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam]] trao tặng [[Huân chương Lao động|Huân chương lao động]] hạng Nhất.
[[* Năm 2000]]1980, Viện được Nhà nước [[Việt Nam|Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam]] trao tặng [[Huân chương ĐộcLao lậpđộng|Huân chương lao động]] hạng Nhất.
Cuối* [[nămNăm 2000]], Viện được Nhà nước [[Việt Nam|Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam]] trao tặng danh hiệu [[AnhHuân hùngchương laoĐộc độnglập]] trong thời kỳ [[đổi mới]]<ref>Viện Sử học, ''Viện Sử học 60 năm xây dựng và phát triển,'' Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2013, tranghạng 51Nhất.</ref>
* Cuối năm 2000, Viện được Nhà nước [[Việt Nam|Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam]] trao tặng danh hiệu [[Anh hùng lao động]] trong thời kỳ [[đổi mới]]<ref>Viện Sử học, ''Viện Sử học 60 năm xây dựng và phát triển,'' Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2013, trang 51.</ref>
==Xem thêm==
*[[Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam]]