Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Thành Đạt
 
== Đọc thêm ==
* Ames, Noel. ''These Wonderful People: Intimate Moments in their Lives'', 1947.
 
==Tham khảo==
{{Tham khảo|2}}
 
Người dùng vô danh