Khác biệt giữa các bản “La Cán”

Sửa lại cho đúng họ tên La Cán
(Sửa cho đúng họ tên của La Cán)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Sửa lại cho đúng họ tên La Cán)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Infobox President
| name = La Cán <br />羅幹 image =
| image =
| imagesize =
| nationality = [[Trung Quốc]]
145

lần sửa đổi