Khác biệt giữa các bản “Halogen”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Các phương trình hóa học ==
AgNO<sub>3</sub> + NaCl =-> AgCl + NaNO<sub>3</sub>
(AgCl kết tủa màu trắng)
 
AgNO<sub>3</sub> + NaBr =-> AgBr + NaNO<sub>3</sub>(AgBr kết tủa màu vàng nhạt)
 
AgNO<sub>3</sub> + NaI =-> AgI + NaNO<sub>3</sub>
(AgI kết tủa màu vàng đậm)