Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Đại Việt sử ký toàn thư”

Không có tóm lược sửa đổi
==Vai trò của Ngô Sĩ Liên==
Phần này cần thêm dẫn chứng. Quan điểm hiện đại cho thấy Ngô Sĩ Liên hành văn và nhận xét nhiều chỗ bị thái quá, chỗ thì cố nắn để tôn vinh lịch sử Việt Nam (chuyện đặt mốc thời gian cho Hồng Bàng thị vượt nhà Hạ của Trung Quốc), chỗ lại quá dựa trên quan điểm Nho giáo Trung Hoa để nhận xét, O.W. Wolters có bài rất hay "What else may Ngo Si Lien mean?", rất tiếc là tôi không tiếp cận được để bổ sung cho bài. [[Thành viên:DRagonBallz|DRagonBallz]] ([[Thảo luận Thành viên:DRagonBallz|thảo luận]]) 13:06, ngày 25 tháng 1 năm 2010 (UTC)
:[http://www.gio-o.com/NgoBacOWolter.html What Else May Ngo Si Lien Mean?] của O.W. Wolters, bản dịch của Ngô Bắc. [[Thành viên:Tranminh360|Tranminh360]] ([[Thảo luận Thành viên:Tranminh360|thảo luận]]) 15:22, ngày 3 tháng 8 năm 2011 (UTC)