Khác biệt giữa các bản “Nhiệt độ không tuyệt đối”

không có tóm lược sửa đổi
Nhiệt độ không tuyệt đối được tính là 0 K trong [[Kelvin|Nhiệt giai Kelvin]]
 
Người ta thường nghĩ là nhiệt độ thấp nhất có thể, nhưng nó không phải là trạng thái entanpy thấp nhất có thể, bởi vì tất cả các chất thực bắt đầu rời khỏi khí lý tưởng khi được làm lạnh khi chúng tiếp cận sự thay đổi trạng thái thành chất lỏng, sau đó chuyển sang dạng rắn; và tổng lượng entanpy của sự hóa hơi (khí sang lỏng) và entanpy của phản ứng tổng hợp (lỏng sang rắn) vượt quá sự thay đổi khí lý tưởng của entanpy về độ không tuyệt đối. Trong mô tả cơ học lượng tử, vật chất (rắn) ở độ không tuyệt đối nằm ở trạng thái cơ bản, điểm có năng lượng bên trong thấp nhất.
Định luật nhiệt động học chỉ ra rằng không thể đạt tới độ tuyệt đối bằng cách chỉ sử dụng các phương tiện nhiệt động lực học, bởi vì nhiệt độ của chất được làm lạnh đạt tới nhiệt độ của tác nhân làm mát không có triệu chứng, và một hệ thống ở độ không tuyệt đối vẫn có năng lượng điểm không cơ học lượng tử , năng lượng của trạng thái cơ bản của nó ở độ không tuyệt đối. Động năng của trạng thái cơ bản không thể được loại bỏ.
Các nhà khoa học và công nghệ thường xuyên đạt được nhiệt độ gần bằng 0 tuyệt đối, trong đó vật chất thể hiện các hiệu ứng lượng tử như siêu dẫn và siêu lỏng.
== Xem thêm ==
* [[Điểm ba trạng thái|Điểm ba]]
Người dùng vô danh