Khác biệt giữa các bản “Nhiệt độ không tuyệt đối”

không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:CelsiusKelvin.svg|nhỏ|Điểm không độ kelvin được coi là nhiệt độ không tuyệt đối]]
'''Nhiệt độ không tuyệt đối''', '''độ không tuyệt đối''', '''không độ tuyệt đối''' hay đơn giản là '''0 tuyệt đối''', là [[trạng thái]] [[nhiệt động lực học|nhiệt động học]] lý tưởng của [[vật chất]], trong đó mọi [[chuyển động nhiệt]] đều ngừng. Trạng thái này, theo các kết quả tính toán lý thuyết, đạt được đối với mọi hệ vật chất ở nhiệt độ khoảng -273,15[[độ Celsius|°C]] <ref name=sib2115>{{cite web|title=Unit of thermodynamic temperature (kelvin) |work=SI Brochure, 8th edition |at=Section 2.1.1.5 |url=http://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/kelvin.html |publisher=Bureau International des Poids et Mesures |date=13 March 2010 |origyear=1967 |access-date=20 June 2017 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20141007053944/http://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/kelvin.html |archivedate=7 October 2014 }} '''Note''': The triple point of water is 0.01 °C, not 0 °C; thus 0 K is −273.15 °C, not −273.16 °C.</ref><ref name="arora">{{cite book|title=Thermodynamics|first1=C. P.|last1=Arora|publisher=Tata McGraw-Hill |year=2001|isbn=978-0-07-462014-4|at=Table 2.4 page 43|url=https://books.google.com/books?id=w8GhW3J8RHIC&pg=PA43}}</ref> hay bằng -459,67[[độ Fahrenheit|°F]].
 
Nhiệt độ không tuyệt đối được tính là 0 K trong [[Kelvin|Nhiệt giai Kelvin]]
Người dùng vô danh