Khác biệt giữa các bản “Fyodor I của Nga”

gạch ống phang chết coan đ ỉ mie mày nha
(gạch ống phang chết coan đ ỉ mie mày nha)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ghi chú hình =
| chức vị = [[Sa hoàng]] của toàn [[Nga]]
| tại vị = 18 tháng 3 năm 1584 - 16/17 January (NS), 1598198
| đăng quang =31 tháng 5 năm 1584
| othertitles =