Khác biệt giữa các bản “Đại tướng”

==Công an nhân dân Việt Nam==
[[Tập tin:Cấp hiệu Đại tướng Công an.png|nhỏ|201x201px|Cấp hiệu cầu vai Đại tướng Công an nhân dân Việt Nam]]
{{Chính|Đại tướng Công an nhân dân Việt Nam}}Đại tướng là cấp bậc cao nhất của Công an nhân dân Việt Nam và chỉ dành Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam.
 
Đại tướng là cấp bậc cao nhất của Công an nhân dân Việt Nam và chỉ dành Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Các đại tướng của [[Công an nhân dân Việt Nam]]:
 
Các đại tướng của [[Công an nhân dân Việt Nam]]:
*[[Mai Chí Thọ]]
*[[Lê Hồng Anh]]
Người dùng vô danh