Khác biệt giữa các bản “Hướng dẫn viên du lịch”

== Xem thêm ==
 
== Liên kết ngoài ==
*[http://huongdanvien.vn/ Website chính thức] (của [[Việt Nam]])
* [http://edunet.com.vn/thong-tin-giao-duc/chi-tiet/78/huo%CC%81ng-da%CC%83n-vien-du-li%CC%A3chnghe%CC%80-doi-hoi-ky-nang-giao-tiep-tot.html Nghề Hướng dẫn viên du lịch]
</div>
 
{{sơ khai}}