Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2011/08”

không có tóm lược sửa đổi
===[[Gioan Maria Vũ Tất]]===
Liệt kê tiểu sử người không nổi bật.--[[Đặc biệt:Đóng góp/125.235.103.9|125.235.103.9]] ([[Thảo luận Thành viên:125.235.103.9|thảo luận]]) 08:46, ngày 10 tháng 7 năm 2011 (UTC)
 
;Xóa
#{{Bqx}} Bài này chất lượng yếu, trình bày không rõ ràng, chưa nêu được sự nổi bật. Đâu phải cứ một cái tiểu sử và vài chức vụ là ok? Để có bài trên wiki cần có sự nổi bật, có những thành tích đặc biệt hoặc ít nhất là có sự nổi tiếng và ảnh hưởng rộng tới cộng đồng, ba vị này hoàn tòan không hoặc là bài viết viết vẫn chưa nêu lên được. Đã từng có bài nhiều bài hơn như này vẫn bị xóa chứ huống chi thế này, bạn thắc mắc thì có thể sang xem lại tiêu chí về độ nổi bật, người ta có cài link vào bài viết rồi đấy, hoặc kiểm tra lại các biểu quyết đã xong, bài này chắc chắn tôi sẽ bỏ phiếu xóa[[Thành viên:Memberofc1|Memberofc1]] ([[Thảo luận Thành viên:Memberofc1|thảo luận]]) 02:47, ngày 12 tháng 7 năm 2011 (UTC)
#{{Bqx}} Ai cũng có tiểu sử, cái chính là ai nổi bật thôi. Ông này thì như Thái Nhi nói đã đủ, có thể trong giới công giáo biết nhưng người ngoài công giáo không biết và thế thì không có sự nổi bật.--[[Thành viên:Con Trâu Mộng To|Chồng BàLaSát]] ([[Thảo luận Thành viên:Con Trâu Mộng To|thảo luận]]) 11:43, ngày 12 tháng 7 năm 2011 (UTC)
#{{Bqx}} Nên xóa vì bài vẫn chưa nêu lên một cách thuyết phục điểm nổi bật, trình bày vẫn chưa tốt và quan trọng là chưa thấy tác giả có dấu hiện sẽ có sửa đổi lớn để bài có tính thuyết phục hơn.--[[Thành viên:Phương Huy|Huy Phương]] ([[Thảo luận Thành viên:Phương Huy|thảo luận]]) 04:14, ngày 13 tháng 7 năm 2011 (UTC)
#{{Bqx}} Đã có tiền lệ, xóa thôi :| [[Thành viên:Kenshin top|Kenshin top]] ([[Thảo luận Thành viên:Kenshin top|thảo luận]]) 11:45, ngày 14 tháng 7 năm 2011 (UTC)
#{{Bqx}} Bài viết chỉ nêu được duy nhất tiểu sử, không thấy độ nổi bật, đặc biệt là ngoài Giáo hội.--[[Thành viên:Prof MK|Prof MK]] ([[Thảo luận Thành viên:Prof MK|thảo luận]]) 09:33, ngày 18 tháng 7 năm 2011 (UTC)
;Giữ
#{{Bqg}} Theo mình thì bài viết này đã nêu lên được cả cuộc đời giám mục của Ngài rồi , bạn muốn thêm gì ?Mình muốn giữ bài này. --[[Thành viên:Minhtaihk|Minhtaihk]] ([[Thảo luận Thành viên:Minhtaihk|thảo luận]]) 14:16, ngày 10 tháng 7 năm 2011 (UTC)
#:Phiếu giữ hơi lạc đề, đang bàn đến độ nổi bật mà.[[Thành viên:Yduocizm|Yduocizm]] ([[Thảo luận Thành viên:Yduocizm|thảo luận]]) 15:14, ngày 25 tháng 7 năm 2011 (UTC)
 
;Ý kiến
#{{Ykk}} Thực ra bài ở Wiki vẫn còn ít, nếu xóa thì cũng thấy tiếc tiếc--[[Thành viên:Phương Huy|Huy Phương]] ([[Thảo luận Thành viên:Phương Huy|thảo luận]]) 12:51, ngày 10 tháng 7 năm 2011 (UTC)
#:Chỉ vì số lượng để lấy thành tích à? Nếu là ý kiến xóa/ giữ thì đáng bị gạch.--[[Đặc biệt:Đóng góp/125.235.102.8|125.235.102.8]] ([[Thảo luận Thành viên:125.235.102.8|thảo luận]]) 17:48, ngày 11 tháng 7 năm 2011 (UTC)
#{{Ykk}} Các bài dạng thế này cần: Tránh copy & paste, chỉnh sửa theo văn phong wiki, trung lập hơn (wiki không phải chỉ có giáo dân). Đặc biệt bổ sung những nguồn độc lập (ngoài tôn giáo) về ảnh hưởng của nhân vật đối với cộng đồng lớn (chứ không chỉ trong giáo hội). Độ nổi bật của các giám mục trên thường mắc phải vấn đề này. [[Thành viên:Thái Nhi|Thái Nhi]] ([[Thảo luận Thành viên:Thái Nhi|thảo luận]]) 03:36, ngày 11 tháng 7 năm 2011 (UTC)
 
===[[Giuse Nguyễn Tích Đức]]===
Liệt kê tiểu sử người không nổi bật.--[[Đặc biệt:Đóng góp/125.235.103.9|125.235.103.9]] ([[Thảo luận Thành viên:125.235.103.9|thảo luận]]) 08:46, ngày 10 tháng 7 năm 2011 (UTC)
;Xóa
#{{Bqx}} Bài này chất lượng yếu, trình bày không rõ ràng, chưa nêu được sự nổi bật. Đâu phải cứ một cái tiểu sử và vài chức vụ là ok? Để có bài trên wiki cần có sự nổi bật, có những thành tích đặc biệt hoặc ít nhất là có sự nổi tiếng và ảnh hưởng rộng tới cộng đồng, ba vị này hoàn tòan không hoặc là bài viết viết vẫn chưa nêu lên được. Đã từng có bài nhiều bài hơn như này vẫn bị xóa chứ huống chi thế này, bạn thắc mắc thì có thể sang xem lại tiêu chí về độ nổi bật, người ta có cài link vào bài viết rồi đấy, hoặc kiểm tra lại các biểu quyết đã xong, bài này chắc chắn tôi sẽ bỏ phiếu xóa[[Thành viên:Memberofc1|Memberofc1]] ([[Thảo luận Thành viên:Memberofc1|thảo luận]]) 02:47, ngày 12 tháng 7 năm 2011 (UTC)
#{{Bqx}} Ai cũng có tiểu sử, cái chính là ai nổi bật thôi. Ông này thì như Thái Nhi nói đã đủ, có thể trong giới công giáo biết nhưng người ngoài công giáo không biết và thế thì không có sự nổi bật.--[[Thành viên:Con Trâu Mộng To|Chồng BàLaSát]] ([[Thảo luận Thành viên:Con Trâu Mộng To|thảo luận]]) 11:43, ngày 12 tháng 7 năm 2011 (UTC)
#{{Bqx}} Nên xóa vì bài vẫn chưa nêu lên một cách thuyết phục điểm nổi bật, trình bày vẫn chưa tốt và quan trọng là chưa thấy tác giả có dấu hiện sẽ có sửa đổi lớn để bài có tính thuyết phục hơn.--[[Thành viên:Phương Huy|Huy Phương]] ([[Thảo luận Thành viên:Phương Huy|thảo luận]]) 04:14, ngày 13 tháng 7 năm 2011 (UTC)
#{{Bqx}} Đã có tiền lệ, xóa thôi :| [[Thành viên:Kenshin top|Kenshin top]] ([[Thảo luận Thành viên:Kenshin top|thảo luận]]) 11:45, ngày 14 tháng 7 năm 2011 (UTC)
;Giữ
#{{Bqg}} Theo mình thì bài viết này đã nêu lên được cả cuộc đời giám mục của Ngài rồi , bạn muốn thêm gì ? --[[Thành viên:Minhtaihk|Minhtaihk]] ([[Thảo luận Thành viên:Minhtaihk|thảo luận]]) 14:16, ngày 10 tháng 7 năm 2011 (UTC) Mình muốn giữ bài này.
#:Phiếu giữ hơi lạc đề, đang bàn đến độ nổi bật mà.[[Thành viên:Yduocizm|Yduocizm]] ([[Thảo luận Thành viên:Yduocizm|thảo luận]]) 15:14, ngày 25 tháng 7 năm 2011 (UTC)
#:Đã nói ở trên.--[[Thành viên:Con Trâu Mộng To|Chồng BàLaSát]] ([[Thảo luận Thành viên:Con Trâu Mộng To|thảo luận]]) 10:43, ngày 17 tháng 7 năm 2011 (UTC)
;Ý kiến
 
===[[Giuse Nguyễn Tấn Tước]]===
Liệt kê tiểu sử người không nổi bật.--[[Đặc biệt:Đóng góp/125.235.103.9|125.235.103.9]] ([[Thảo luận Thành viên:125.235.103.9|thảo luận]]) 08:46, ngày 10 tháng 7 năm 2011 (UTC)
;Xóa
#{{Bqx}} Bài này chất lượng yếu, trình bày không rõ ràng, chưa nêu được sự nổi bật. Đâu phải cứ một cái tiểu sử và vài chức vụ là ok? Để có bài trên wiki cần có sự nổi bật, có những thành tích đặc biệt hoặc ít nhất là có sự nổi tiếng và ảnh hưởng rộng tới cộng đồng, ba vị này hoàn tòan không hoặc là bài viết viết vẫn chưa nêu lên được. Đã từng có bài nhiều bài hơn như này vẫn bị xóa chứ huống chi thế này, bạn thắc mắc thì có thể sang xem lại tiêu chí về độ nổi bật, người ta có cài link vào bài viết rồi đấy, hoặc kiểm tra lại các biểu quyết đã xong, bài này chắc chắn tôi sẽ bỏ phiếu xóa[[Thành viên:Memberofc1|Memberofc1]] ([[Thảo luận Thành viên:Memberofc1|thảo luận]]) 02:47, ngày 12 tháng 7 năm 2011 (UTC)
#{{Bqx}} Ai cũng có tiểu sử, cái chính là ai nổi bật thôi. Ông này thì như Thái Nhi nói đã đủ, có thể trong giới công giáo biết nhưng người ngoài công giáo không biết và thế thì không có sự nổi bật.--[[Thành viên:Con Trâu Mộng To|Chồng BàLaSát]] ([[Thảo luận Thành viên:Con Trâu Mộng To|thảo luận]]) 11:44, ngày 12 tháng 7 năm 2011 (UTC)
#{{Bqx}} Nên xóa vì bài vẫn chưa nêu lên một cách thuyết phục điểm nổi bật, trình bày vẫn chưa tốt và quan trọng là chưa thấy tác giả có dấu hiện sẽ có sửa đổi lớn để bài có tính thuyết phục hơn.--[[Thành viên:Phương Huy|Huy Phương]] ([[Thảo luận Thành viên:Phương Huy|thảo luận]]) 04:15, ngày 13 tháng 7 năm 2011 (UTC)
#{{Bqx}} Đã có tiền lệ, xóa thôi :| [[Thành viên:Kenshin top|Kenshin top]] ([[Thảo luận Thành viên:Kenshin top|thảo luận]]) 11:45, ngày 14 tháng 7 năm 2011 (UTC)
#{{Bqx}} Bài viết chỉ nêu được duy nhất tiểu sử, không thấy độ nổi bật, đặc biệt là với ngoài Giáo hội.--[[Thành viên:Prof MK|Prof MK]] ([[Thảo luận Thành viên:Prof MK|thảo luận]]) 09:34, ngày 18 tháng 7 năm 2011 (UTC)
;Giữ
#{{Bqg}} Không biết theo bạn thế nào là nổi bật,bạn cần thêm thông tin gì nữa ?--[[Đặc biệt:Đóng góp/Minhtaihk]] ([[Thảo luận Thành viên:Minhtaihk|thảo luận]])--[[Thành viên:Minhtaihk|Minhtaihk]] ([[Thảo luận Thành viên:Minhtaihk|thảo luận]]) 14:07, ngày 10 tháng 7 năm 2011 (UTC)
#{{Bqg}} Tôi đã sửa lại văn phong trung lập và hy vọng giữ bài này.--<font color="#708090">▐ </font> [[Thành viên:Trần Thế Vinh|Trình Thế Vân]]<sup><font color= "#228B22"></font><font color= "#228B22">[[Thảo luận Thành viên:Trần Thế Vinh|thảo luận]]</font><font color= "#228B22"></font></sup> 17:43, ngày 16 tháng 7 năm 2011 (UTC)
#:Bài được sửa nhưng độ nổi bật của nhân vật thì vẫn y nguyên không có gì khác và chắc là không ai có thể làm khác hơn vì nhân vật chỉ có như vậy. (thêm tí: Vẫn chưa có chú thích nào cả).--[[Thành viên:Con Trâu Mộng To|Chồng BàLaSát]] ([[Thảo luận Thành viên:Con Trâu Mộng To|thảo luận]]) 10:41, ngày 17 tháng 7 năm 2011 (UTC)
;Ý kiến
 
===[[Louis Hà Kim Danh]]===
;Xoá
12.554

lần sửa đổi