Khác biệt giữa các bản “Johnson & Johnson”

n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
===Các thế hệ chủ tịch===
:* Robert Wood Johnson I: 1887–1910
:* James Wood Johnson: 1910–1932
:* Robert Wood Johnson: II 1932–1963
:* Philip B. Hofmann: 1963–1973
:* Richard B. Sellars: 1973–1976
:* James E. Burke: 1976–1989
:* Ralph S. Larsen: 1989–2002
:* William C. Weldon: 2002–2012
:* Alex Gorsky: 2012–nay
 
== Tranh chấp ==