Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
{{DEFAULTSORT:Ngoại Kavkaz}}
[[Thể loại:Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz| ]]
[[Thể loại:Lịch sử hiện đại Gruzia]]
[[Thể loại:Lịch sử hiện đại Armenia]]
[[Thể loại:Cộng sản ở Armenia]]
[[Thể loại:Cộng sản ở Azerbaijan]]
 
[[Thể loại:Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz| ]]
[[Thể loại:Cựu Cộng hòa Xô viết]]
[[Thể loại:Cộng sản ở Armenia]]
[[Thể loại:Cộng sản ở Azerbaijan]]
[[Thể loại:Cộng sản ở Gruzia]]
[[Thể loại:Cựu quốc gia châu Âu]]
[[Thể loại:Cựu quốc gia Tây Á]]
[[Thể loại:Cựu cộng hòa xã hội chủ nghĩa]]
[[Thể loại:Lịch sử Kavkaz thời Liên Xô]]
[[Thể loại:Lịch sử hiện đại Azerbaijan]]
[[Thể loại:Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Gruzia]]
[[Thể loại:Lịch sử hiện đại Armenia]]
[[Thể loại:Lịch sử hiện đại Gruzia]]
[[Thể loại:Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan]]
[[Thể loại:Khởi đầu năm 1922 ở châu Á]]
[[Thể loại:Khởi đầu năm 1922 ở châu Âu]]
[[Thể loại:Chấm dứt năm 1936]]
[[Category:Liên Xô 1922]]
[[Category:Liên Xô 1936]]
[[Category:Armenia thập niên 1920|*]]
[[Category:Armenia thập niên 1930]]
[[Category:Azerbaijan thập niên 1920|*]]
[[Category:Azerbaijan thập niên 1930]]
[[Category:Gruzia thập niên 1920|*]]
[[Category:Gruzia thập niên 1930]]
[[Thể loại:Quốc gia và vùng lãnh thổ nói tiếng Armenia]]
[[Thể loại:Quốc gia và vùng lãnh thổ nói tiếng Azerbaijan]]
[[Thể loại:Quốc gia và vùng lãnh thổ nói tiếng Nga]]