Khác biệt giữa các bản “Phạm Công Thiện”

*Những bước chân nhẹ nhàng trở về sự im lặng
*Triết lý Việt Nam về sự vượt biên (1995)
*Làm thế nào để trở thành một bậc Bồ Tát sáng rực khắp bốn phương Trời (1998)
*Sáng rực khắp bốn phương Trời (1998)
*Tinh tuý trong sáng của đạo lý Phật Giáo (1998)
*Trên tất cả đỉnh cao là Im Lặng
41

lần sửa đổi