Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nam Trung (Trung Quốc)”

 
* ''Hang Xà Bàn'': Là một trái núi, trông thấy có cửa hang, vòng vèo như hình con [[rắn]] dài, hai bên vách đá dựng đứng, không có cây cối, núi đá trơ trụi, có một con đường cái đi thông ở giữa ra khỏi cửa hang tức là con đường lớn thành Tam Giang. Trước hang có một thung lũng gọi là điện Tháp Lang. Nơi đây Gia Cát Lượng đã hỏa thiêu quân Ô Qua.
* ''Khe núi Vạn An'': Nơi ẩn giả [[Mạnh Tiết]] cư trú, có nhiều loại thuốc giải độc.
 
===Các con sông ===