Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cổng thông tin:Chiến tranh Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “__NOEDITSECTION__ __NOTOC__ {| width="100%" cellpadding="5" cellspacing="10" style="background: gainsboro; border-style:solid; border-width:2px; border-color: steelb…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header|Các dự án Wikimedia|{{FULLPAGENAME}}/Wikimedia|}}
{{/Wikimedia}}
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header|Những điều bạn có thể làm|{{FULLPAGENAME}}/Những điều bạn có thể làm|}}