Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cổng thông tin:Chiến tranh Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{/box-header|Bạn có biết...|{{FULLPAGENAME}}/Bạn có biết|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Bạn có biết}}
{{/box-footer|[[Chủ đề:QuânChiến sựtranh Việt Nam/Bạn có biết|Lưu trữ/Đề cử]]}}
 
{{Random portal component|max=5|header=Hình ảnh nhân vật chọn lọc|footer=Lưu trữ/Đề cử|subpage=Hình ảnh nhân vật chọn lọc}}