Khác biệt giữa các bản “Tương Tây”

không có tóm lược sửa đổi
n
{{thông tin khu dân cư
|name = Châu tự trị ngườidân tộc Thổ Gia, ngườidân tộc Miêu<br>Tương Tây
|settlement_type = [[Châu tự trị]]
|image_map = Xiangxi.png
|subdivision_type1 = [[Tỉnh (Trung Quốc)|Tỉnh]]
|subdivision_name1 = [[Hồ Nam]]
|area_total_km2 = 1548615.486
|population_as_of =2004
|population_total =3,.650,.000
|timezone = [[Giờ chuẩn Trung Quốc]]
|utc_offset = +8