Khác biệt giữa các bản “Thẩm Dương”

Đặt {{thiếu nguồn}}
(Đặt {{thiếu nguồn}})
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Thiếu nguồn}}
{{for|vận động viên cờ vua người Trung Quốc|Thẩm Dương (kỳ thủ)}}
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
 
Lịch sử thành phố bắt đầu từ thời Chiến Quốc khi tướng Yên [[Tần Khai]] thành lập Hầu Thành khoảng năm 300 TCN. Nó đã được gọi là Thẩm Châu trong thời nhà Kim và Thẩm Dương Lộ trong thời nhà Nguyên. Đến thời nhà Minh, nơi đây trở thành Thẩm Dương Trung Vệ. Năm 1625, Nỗ Nhĩ Cáp Xích chiếm được Thẩm Dương và dời đô từ [[Hách Đồ A Lạp]] về đây và lấy tên mới là Thịnh Kinh (nghĩa là kinh đô đang lên). Thịnh Kinh giữ vai trò là kinh đô của nhà Hậu Kim, sau là nhà Thanh cho đến năm 1644 khi triều đình nhà Thanh dời đến Bắc Kinh. Năm 1657, phủ Phụng Thiên được thành lập xung quanh Thẩm Dương. Năm 1914, Thẩm Dương đã lấy lại tên hiện giờ.
 
== Phân chia hành chính ==
Các quận nội thành