Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bùi Lâm”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| url lưu trữ=http://thuvien.haiphongcity.vn/vn/index.asp?menuid=660&parent_menuid=658&fuseaction=3&articleid=5346
| ngày lưu trữ=
| ngôn ngữ=
| trích dẫn=
}}</ref><ref>{{Chú thích báo
| tên=
| họ=
| tác giả=Trần Tâm
| đồng tác giả=
| url=http://www.vksndtc.gov.vn/tintuc/979.aspx
| tên bài=NGƯỜI VIỆN TRƯỞNG VIỆN CÔNG TỐ TRUNG ƯƠNG TRONG MẮT NGƯỜI BẠN ĐỜI
| công trình=
| nhà xuất bản=Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
| số=
| các trang=
| trang=
| ngày=28/8/2008
| ngày truy cập=6/8/2011
| url lưu trữ=http://www.vksndtc.gov.vn/tintuc/979.aspx
| ngày lưu trữ=28/8/2008
| ngôn ngữ=
| trích dẫn=
51.048

lần sửa đổi