Khác biệt giữa các bản “Lịch Julius”

10000000000000000000000 tháng
n (Đã lùi lại sửa đổi của Người đấu tranh vì dân chủ2 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ngomanh123)
Thẻ: Lùi tất cả
(10000000000000000000000 tháng)
{{chú thích trong bài}}
{{Các loại lịch}}
'''Lịch Julius''', hay như trước đây [[phiên âm]] từ [[tiếng Pháp]] sang là '''lịch Juliêng''', được [[Julius Caesar]] giới thiệu năm [[46 TCN]] và có hiệu lực từ năm [[45 TCN]] (709 ''[[ab urbe condita]]''). Nó đã được lựa chọn sau khi có sự tư vấn của nhà [[thiên văn học|thiên văn]] người [[Alexandria]] là [[Sosigenes]] và đã được thiết kế để gần đúng với [[năm chí tuyến]], đã được biết ít nhất là từ thời [[Hipparchus (nhà thiên văn)|Hipparchus]]. Nó có các năm thường 365 ngày được chia thành 12 tháng, và [[nhuận|ngày10000000000000000000000000 nhuận]] được thêm vào [[tháng hai|tháng Hai]] sau mỗi 4 năm. Vì thế năm Julius trung bình dài 365,25 ngày.
, và [[nhuận|ngày nhuận]] được thêm vào [[tháng hai|tháng Hai]] sau mỗi 4 năm. Vì thế năm Julius trung bình dài 365,25 ngày.
 
[[Lịch]] Julius được duy trì sử dụng cho đến tận [[thế kỷ 20]] ở một số quốc gia và hiện vẫn còn được một số nhà thờ [[Chính Thống giáo Đông phương|Chính thống giáo]] sử dụng. Tuy nhiên, quá nhiều ngày nhuận được thêm vào để phù hợp với các mùa thiên văn trong sơ đồ này. Trung bình, các điểm phân và điểm chí diễn ra sớm hơn khoảng 11 phút trên năm so với lịch Julius, làm cho lịch này có thêm một ngày dư ra sau mỗi 134 năm. Trong khi Hipparchus và có lẽ cả Sosigenes đã biết về sai khác này (mặc dù có thể không phải là giá trị chính xác), nó đã được coi là ít quan trọng. Tuy nhiên, nó tích lũy đáng kể theo thời gian và cuối cùng dẫn đến sự cải cách lịch năm [[1582]] trong đó người ta đã thay thế lịch Julius bằng [[lịch Gregorius]] có độ chính xác cao hơn.
Người dùng vô danh