Khác biệt giữa các bản “Thuế thân”

* ''"Thuế thân là một thứ thuế vô lý, trái ngược với tinh thần chính thể cộng hoà dân chủ."''<ref>Xem [http://laws.dongnai.gov.vn/1945_to_1950/1945/194509/194509070001/lawdocument_view Sắc lệnh 11, ký ngày [[7 tháng 9]] năm [[1945]] ]</ref>
* ''" Về thực chất, thuế thân là một thứ thuế coi con người là một loại hàng hoá, đánh vào đông đảo tầng lớp bình dân nghèo khó. Ngoài ra, còn qui định mức thuế ruộng đất đối với người Việt ở Bắc Kỳ và qui định mức thuế ruộng đất đối với các điền chủ người Âu và các điền chủ người châu Á khác ở Bắc Kỳ."''<ref>Xem [http://www.bbc.co.uk/vietnamese/news/030603_history0206.shtml Ngược dòng lịch sử...]</ref>
theo tôi: thuế thân là mức thuế thống nhất, nghĩa là tất cả các đối tượng đều chịu mức thuế như nhau: đảm bảo nguyên tắc công bằng ngang. Nó thể hiện rõ trong việc đóng- thu sưu thuế ở chế độ phong kiến trước đây. ngày nay thì thế nào? lấy ví dụ cụ thể.?
 
== Chú thích==
<references/>
1

lần sửa đổi