Khác biệt giữa các bản “Thập niên”

không có tóm lược sửa đổi
*Một nghìn năm trăm năm là một kỷ.<ref name="《辭源》第三版, 下册, trang 3178"/>
*Một đời vua là một kỷ.<ref name="《辭源》第三版, 下册, trang 3178"/>
*Chỉ khoảng thời gian tương đối dài. Ví dụ: [[thế kỷ]], [[thiên niên kỷ]] (còn gọi là ''thiên kỷ''), [[trung thế kỷ]].<ref>辞海编辑委员会. 《辞海》第六版彩图本, 第四卷. 上海辞书出版社. 上海, năm 2009. ISBN 9787532628599. Trang 1031.</ref>
 
== Xem thêm ==