Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cổng thông tin:Chiến tranh Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{/box-footer|[[Chủ đề:Chiến tranh Việt Nam/Bạn có biết|Lưu trữ/Đề cử]]}}
 
{{Random portal component|max=5|header=Hình ảnh nhân vật chọn lọc|footer=Lưu trữ/Đề cử|subpage=Hình ảnh nhân vật chọn lọc}}
 
</div>
 
<div style="float:right; width:49%"> <!-- This margin should be right of the above -->
{{Random portal component|max=5|header=HìnhMột ảnhvài chọnhình lọcảnh|footer=Lưu trữ/Đề cử|subpage=Hình ảnh chọn lọc}}
 
{{Random portal component|max=4|header=Nhân vật chọn lọc|footer=Lưu trữ/Đề cử|subpage=Nhân vật chọn lọc}}
 
{{Random portal component|max=4|header=Những trận đánh |footer=Lưu trữ/Đề cử|subpage=Những trận chiến}}