Khác biệt giữa các bản “Long Phước, Bà Rịa”

==Địa lý==
=== Vị trí địa lý===
 
[[File:Long Phuoc.png|thumb|600px|Add caption here]]
 
Xã '''Long Phước''' là đơn vị hành chính xã thuộc thị xã '''Bà Rịa''' tỉnh '''Bà Rịa - Vũng Tàu''' có ranh giới hành chính:
Người dùng vô danh