Khác biệt giữa các bản “Phi Mã”

không có tóm lược sửa đổi
File:IK Pegasi animated.gif|[[Sao đôi]] ε Peg và [[Sao biến quang|Sao biến đổi]] β Peg
File:NGC 7673.jpg|NGC 7673
File:Stephans Quintet cutout.jpg|[[Bộ năm thiên hà Stephan]], gồm năm thiên hà NGC 7317, 7318A, 7318B, 7319 và 7320, 7320C đang làm biến dạng lẫn nhau
File:Spiral_Galaxy_NGC_7331.jpg|NGC 7331
File:Ngc 7331.jpg|NGC 7331, 7335, 7336 và 7337
272.454

lần sửa đổi