Khác biệt giữa các bản “Vương quốc”

không có tóm lược sửa đổi
 
Một khái niệm tương đối gần gũi với Vương quốc và [[Công quốc]] một vùng đất được trị vì bởi một người có tước hiện [[công tước]] hoặc các hoàng tử (ví dụ: Công quốc Monaco). Trong lịch sử có nhiều vương quốc nổi tiếng như Vương quốc Phù Nam, Vương quốc Chămpa, Vương quốc Lào, Vương quốc Cao Ly, Vương quốc Bồn Man... Trong một vương quốc có thể thực hiện cai trị theo chế độ tập quyền, quyền lực thống nhất và không phân chia, tuy nhiên có thể cấu trúc theo mô hình phân quyền, tức trong vương quốc tồn tại các tiểu vương quốc hay tiểu quốc do một vị vua/thủ lãnh của tiểu quốc trị vì nhưng phải phục tùng quốc phương (ví dụ các tiểu quốc của vương quốc Cham pa thời cổ).
 
==Xem thêm==
* [[Quốc gia]]
* [[Nhà nước]]
* [[Đế chế]]
 
[[Thể loại:Vương quốc]]