Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Chính tả
|ethnicity =
|field = [[Vi trùng học|Nhà vi trùng học]]
|work_institutions = [[DạiĐại học Đế quốc Tokyo]]
|alma_mater =
|doctoral_advisor =
70

lần sửa đổi