Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Gia Kiểng”

Xóa phần tố cáo đạo văn vì không có chú thích, người thêm vào ý này nên tìm chú thích, bằng không thì mang tội phỉ báng.
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Xóa phần tố cáo đạo văn vì không có chú thích, người thêm vào ý này nên tìm chú thích, bằng không thì mang tội phỉ báng.)
 
Nguyễn Gia Kiểng viết rất đều trên nguyệt san ''Thông Luận'' và trang Web ''Thông Luận'' của Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên từ hơn hai mươi năm qua chung quanh các chủ đề triết lý chính trị, kinh tế, vận động dân chủ, và đôi khi lịch sử. Nguyễn Gia Kiểng đặc biệt chú trọng hô hào cho văn hóa tổ chức, coi xã hội dân sự với những tổ chức không thuộc chính quyền như một điều kiện bắt buộc cho tiến trình dân chủ hóa. Ông là tác giả cuốn sách chính trị bằng tiếng Việt được đọc nhiều nhất trong những thập niên gần đây: [http://www.thongluan.org/cms/pdf/tqan/A-tqan-00.pdf ''Tổ Quốc Ăn Năn''] (đã được Nguyễn Ngọc Phách dịch sang tiếng Anh: ''Whence… Whither… Viêtnam?''). Dù luôn luôn tự khẳng định là một người hành động, Nguyễn Gia Kiểng là một trong những nhà lý luận chính trị có ảnh hưởng hiện nay{{cần chú thích|date = ngày 4 tháng 8 năm 2015}}. Tổ chức mà ông lãnh đaọ, Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên, được coi là tiêu biểu cho khuynh hướng hoà giải dân tộc{{cần chú thích|date = ngày 4 tháng 8 năm 2015}}.
Và gần đây, độc giả đã phát hiện ra hành động đạo văn ăn cắp ý tưởng trong tác phẩm Le Mal Français của Alain Peyrefitte( nhà văn, nhà chính trị người Pháp), tạo thành tác phẩm Tổ Quốc Ăn Năn của Nguyễn Gia Kiểng.
 
==Xem thêm==