Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tứ phân vị”

Bài viết trước đã đưa ra sai công thức tính tứ phân vị, với tập dữ liệu tuyệt đối sạch, trong thực tế hiếm khi gặp trường hợp đặc biệt như vậy.
nKhông có tóm lược sửa đổi
(Bài viết trước đã đưa ra sai công thức tính tứ phân vị, với tập dữ liệu tuyệt đối sạch, trong thực tế hiếm khi gặp trường hợp đặc biệt như vậy.)
'''Tứ phân vị''' là đại lượng mô tả sự phân bố và sự phân tán của tập dữ liệu. Tứ phân vị có 3 giá trị, đó là tứ phân vị thứ nhất, thứ nhì, và thứ ba. Ba giá trị này chia một tập hợp dữ liệu (đã sắp xếp dữ liệu theo trật từ từ bé đến lớn) thành 4 phần có số lượng quan sát đều nhau.
 
GiảGiá sử tập dữ liệu có n quan sát. Khi đó,trị tứ phân vị thứ nhấthai đượcQ2 tínhchính bằng cônggiá thứctrị ''Q<sub>1</sub>trung = 25 * (n+1) / 100''.vị
 
TứGiá phântrị trung vị thứ nhìnhất chínhQ1 là giá trị [[sốbằng trung vị|trung vị]].phần dưới
 
TứGiá phântrị trung vị thứ ba được tínhQ3 bằng côngtrung thức ''Q<sub>3</sub> = 75 * (n+1)vị /phần 100''.trên
 
Ví dụ: Tập dữ liệu bao gồm {5, 7, 9, 14, 25, 34, 48}
 
Tập dữ liệu trên đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, dễ dàng nhận thấy giá trị trung vị nằm giữa chính là 14
 
Trung vị của tập dữ liệu phần dưới {5, 7, 9} là 7
 
Và trung vị của tập dữ liệu phần trên {25, 34, 48} là 34
 
Vậy Q1 = 7
 
Q2 = 14
 
Q3 = 34
 
==Tham khảo==