Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phật giáo Nichiren”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Phật giáo Nichiren là một nhánh của Phật giáo Đại thừa dựa trên những lời dạy của linh mục Phật giáo Nhật Bản thế kỷ 13,…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
Phật giáo Nichiren là một nhánh của Phật giáo Đại thừa dựa trên những lời dạy của linh mục Phật giáo Nhật Bản thế kỷ 13, [[Nichiren]] (1222 Ném1282) và là một trong những trường phái [[Phật giáo Kamakura]]. Giáo lý của nó bắt nguồn từ khoảng 300 400 chữ cái và chuyên luận còn lại được quy cho Nichiren.<ref name="Iida 1987">{{cite book|last1=Iida|first1=Shotaro|editor1-last=Nicholls|editor1-first=William|title=Modernity and Religion|date=1987|publisher=Wilfrid Laurier University Press|isbn=0-88920-154-4|pages=98–105 |url=https://play.google.com/books/reader?id=FtbfAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PA89.w.13.0.34|chapter=Chapter 5: 700 Years After Nichiren}}</ref><ref name="Arai 1893">{{cite book|last1=Arai|first1=Nissatsu|title=Outlines of the Doctrine of the Nichiren Sect, Submitted to the Parliament of the World's Religions|date=1893|publisher=Central Office of the Nichiren Sect|location=Tokyo, Japan|page=vi|url=https://play.google.com/store/books/details?id=WE0uAAAAYAAJ&rdid=book-WE0uAAAAYAAJ&rdot=1|quote=One who wants to know how high was his virtue, how profound and extensive was his learning, how heroic and grand was his character, and how gigantic and epoch-making was his mission, needs only to read his works.}}</ref><ref>http://www.totetu.org/assets/media/paper/k018_258.pdf</ref>
 
Với sự ra đời và những nỗ lực thịnh vượng của [[Soka Gakkai International]], được gọi là "tôn giáo 'xuất khẩu' nổi bật nhất của Nhật Bản để thu hút một số lượng đáng kể những người cải đạo không phải người Nhật, Phật giáo Nichiren đã lan rộng khắp thế giới.
Trong Phật giáo Nichiren, có hai bộ phận lớn khác nhau về cơ bản là liệu Nichiren có nên được coi là một vị bồ tát của trái đất hay không, một vị thánh, một vị thầy vĩ đại hay một vị Phật thực sự của thời đại thứ ba của Phật giáo. Một số tôn giáo mới của Nhật Bản là các nhóm giáo dân lấy cảm hứng từ Nichiren. Nó được thực hành trên toàn thế giới,
{{tham khảo}}
[[Thể loại:Phật giáo Nichiren]]
[[en:Nichiren Buddhadism]]