Khác biệt giữa các bản “Cầu Thuận Phước”

 
== Các Vấn Đề ==
=== Tai nạn và tự vẫn ===
Tính đến nay (8/2011) đã có 1 vụ tự vẫn và 1 vài vụ tai nạn xảy ra trên cầu, 1 vụ lao xe khỏi lan can chắn cầu.{{fact}}
 
==Chú thích==