Khác biệt giữa các bản “Nguyên Ninh Tông”

không có tóm lược sửa đổi
{{wikify}}
{{Infobox Monarch|name=Rinchinbal<br>Emperor Ningzong of Yuan
|title=[[Hoàng đế]] [[nhà Nguyên]]<br>[[Khả hãn]] [[đế quốc Mông Cổ|Mông Cổ]]<br>[[Hoàng đế Trung Hoa]]
|image= YuanEmperorAlbumIrinchinbalPortrait.jpg
|caption=Chân dung Rinchinbal Khan, Nguyên Ninh Tông.
|reign=23 tháng 10 năm 1332 – 14 tháng 12 năm 1332<br>({{age in days|1332|10|23|1332|12|14}} days)
|coronation=23 tháng 10 năm 1332
|given name=Rinchinbal
|othertitles = [[Miếu hiệu]]: Ninh Tông (寧宗)<br>[[Posthumous name]]: Emperor Chongsheng Si Xiao (冲聖嗣孝皇帝)<br>[[Era name]]: Zhishun (至順) 1332
|predecessor=[[Tugh Temur]]
|successor=[[Toghan Temur]]
| heir =
| queen =
| consort =
| spouse 1 =
| spouse 2 =
| spouse 3 =
| spouse 4 =
| spouse 5 =
| spouse 6 =
|royal house=[[Borjigin]] ({{lang|mn|Боржигин}})
| royal anthem = There is only god in heaven and only one lord Chingis khaan on earth.
|father=[[Kusala]]
|mother=Babusha of the [[Naiman]]
|birth_date=1 May 1326
|death_date=14 December 1332(aged 6)
|death_place=Dadu
|place of burial=
|}}
'''Rinchinbal'''
'''Nguyên Ninh Tông''' ([[1326]]- 1332) tên thật là Ý Lân Chất Ban. Là vị hoàng đế thứ 11 của nhà Nguyên trong lịch sử Trung Hoa. Ông là con của Nguyên Minh Tông Hòa Thế Thúc, gọi Văn Tông bằng chú. Ý Lân Chất Ban được Nguyên Văn Tông Đồ Thiếp Mục Nhi chọn làm vua trước khi Văn Tông mất. Đây là vị hoàng đế yểu thọ nhất trong các hoàng đế nhà Nguyên, sau Nguyên Thiên Thuận đế.
 
Người dùng vô danh