Khác biệt giữa các bản “Vicia pyrenaica”

không có tóm lược sửa đổi
|}}
 
'''''Vicia pyrenaica''''' <ref>[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?41558 ''Vicia pyrenaica''] at [[Germplasm Resources Information Network]]</ref> is amột speciesloài fromthuộc the[[Chi largeĐậu genusrăng ngựa]] (''[[Vicia]]''). It is grown as an ornamental and is a hardy perennial with compactloài foliagecây thatcảnh produces deepnở crimsonhoa flowersvào inmùa Summer.
 
==ReferencesTham khảo==
{{Reflist}}
 
Người dùng vô danh