Khác biệt giữa các bản “Bảng chữ cái tiếng Mãn”

không có tóm lược sửa đổi
Ban đầu, người Mãn Châu sử dụng ngôn ngữ Mông Cổ và chữ viết cổ của người Mông Cổ làm ngôn ngữ ngoại giao và quản trị.
 
Theo thông tin thiết lập trong công việc "ghi âm trung thực hoạt động đầu tiên hoàng đế" Mãn Châu ({{lang-mncManjumnc|Manju-i yargiyan kooli}]}; {{lang-zh|滿洲實錄|Mǎnzhōu Shílù}}), người sáng lập daytsinskoy triều đại Aysingoro Nỗ Nhĩ Cáp Xích ra lệnh điều chỉnh để ghi tiếng Mãn Châu cũ viết Mông Cổ. Thích ứng được thực hiện vào năm 1599 bởi hai cố vấn của Nurkhatsi - Lama Erdeni-Bakshi và Bộ trưởng Gagay-Zaruchi. Chữ viết cổ của người Mông Cổ hầu như không thay đổi - phiên bản viết ban đầu này được gọi là ''tongki fuka akū hergen'' ("Viết không có điểm và vòng tròn").
 
Chữ viết cổ của người Mông Cổ kém thích nghi với âm vị học của ngôn ngữ Mãn Châu, vì vậy vào năm 1632, nhà khoa học Da-hai đã cải thiện bức thư bằng cách thêm dấu để loại bỏ vô số sự mơ hồ tồn tại trong phiên bản gốc. Ví dụ, h, g và k ở đầu từ được biểu thị bằng dấu chấm hoặc hình tròn hoặc do không có dấu tương ứng. Ngoài ra, mười biểu đồ đã được giới thiệu, được sử dụng trong các khoản vay tiếng Trung và tiếng Phạn.