Khác biệt giữa các bản “Salé”

Trang mới: “Salé (Berber: SLA / Sala, tiếng Ả Rập: سلا; asla từ Berber, có nghĩa là "đá") là một thành phố ở tây bắc Morocco, trên bờ phải của…”
(Trang mới: “Salé (Berber: SLA / Sala, tiếng Ả Rập: سلا; asla từ Berber, có nghĩa là "đá") là một thành phố ở tây bắc Morocco, trên bờ phải của…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh