Khác biệt giữa các bản “Temara”

Trang mới: “'''Temara''' (tiếng Ả Rập: تمارة) là một thành phố ven biển ở Maroc. Nó là một phần của Wilaya Rabat-Salé, và nằm trực ti…”
(Trang mới: “'''Temara''' (tiếng Ả Rập: تمارة) là một thành phố ven biển ở Maroc. Nó là một phần của Wilaya Rabat-Salé, và nằm trực ti…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh