Khác biệt giữa các bản “Safi, Maroc”

Trang mới: “'''Safi''' (tiếng Pháp: Safi, tiếng Ả Rập: آسفي) là một thành phố ở phía tây Morocco bên Đại Tây Dương. Thành phố là th…”
(Trang mới: “'''Safi''' (tiếng Pháp: Safi, tiếng Ả Rập: آسفي) là một thành phố ở phía tây Morocco bên Đại Tây Dương. Thành phố là th…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh