Khác biệt giữa các bản “Nghi thần nghi quỷ”

không có tóm lược sửa đổi
| released = [[Image:Flag of the People's Republic of China.svg|25px]] 6 tháng 5, 2004
| runtime = 100 phút
| company = Hãng phim Thượng Hải Đường Nhân
| country = {{HKG}}
| language =