Khác biệt giữa các bản “Raj thuộc Anh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|symbol = Thứ tự ngôi sao Ấn Độ
|symbol_type = Ngôi sao Ấn Độ
|image_map =British Indian empire in 1936.png
|image_map =British_Indian_Empire_1909_Imperial_Gazetteer_of_India.jpg
|image_map_caption = Đế quốc Ấn Độ thuộc Anh năm 1909
|capital = [[Calcutta]] <small>(1858–1912)</small><br />[[New Delhi]] <small>(1912–1947)</small><br />[[Shimla]] <small>(Summer)</small>