Khác biệt giữa các bản “Trận Five Forks”

không có tóm lược sửa đổi
|commander1=[[Tập tin:US flag 34 stars.svg|20px]][[Philip Sheridan|Philip H. Sheridan]]
|commander2=[[Tập tin:CSA FLAG 4.3.1861-21.5.1861.svg|20px]][[George Pickett|George E. Pickett]]
|strength1= Quân đoàn kỵV<br />(1 sư đoàn bộ binh,<br />3 quân đoàn Vkỵ binh)
|strength2= 5.000 bộ binh
|casualties1=830<ref name=NPS>[http://www2.cr.nps.gov/abpp/battles/va088.htm NPS]</ref>