Itolemma

Tham gia ngày 28 tháng 12 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
(tiep tuc cap nhat)
Các bài khởi tạo mới:
 
* [[Estimator]]
* [[Hệ số Sharpe]]
* [[Kiếm lời chênh lệch giá ]]
* [[Vũ Viết Ngoạn]]
* [[Lãi suất thực tế]]
* [[Cân bằng Ricardo]]
* [[Quy tắc Taylor]]
* [[Học thuyết Bernanke]]
* [[Tobin's q]]
* [[Kỳ vọng hợp lý]]
* [[Kiểm định giả thiết thống kê]]
* [[Biến giả]]
* [[Panel data]]
* [[Thống kê Durbin–Watson]]
* [[Android]]
* [[Chuỗi thời gian]]
* [[ARCH]]
* [[ARMA]]
* [[Google+]]
* [[Lancôme]]
* [[Michelle Phan]]
* [[Maha Vajiralongkorn]]
* [[Srirasmi]]
* [[Vụ tàu Bình Minh 02]]
* [[Quỹ đầu tư ngắn hạn]]
* [[Danh sách các bài hát về chiến tranh Việt Nam]]
* [[Quần đảo Gulag]]
* [[The Idea of Justice]]
* [[Trại cải tạo lao động của Liên Xô]]
2.075

lần sửa đổi