Khác biệt giữa các bản “Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản”