Khác biệt giữa các bản “Đảo chính quán bia”

không có tóm lược sửa đổi
| combatants_header = Insurgents v. Government
| combatant1 =
{{flagicon image|Flag of the NSDAP (1920–1945).svg}} [[Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa|Đức Quốc gia]]
* {{flagicon image|Flag of the NSDAP (1920–1945).svg}} ''[[Sturmabteilung]]''
| combatant2 =