Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Học viện Quốc gia Nông nghiệp”

Không có tóm lược sửa đổi
 
== Lịch sử ==
Tiền thân của Học viện Quốc gia Nông nghiệp là '''Trường Quốc gia Nông lâm mục''', thành lập từ năm [[1955]] ở [[B'lao]]. Trường lúc đó thuộc [[Bộ Canh nông Việt Nam Cộng hòa|Bộ Canh nông]] với học trình chia thành ba cấp: cao đẳng, trung đẳng và bổ túc. Cao đẳng là chương trình ba năm, khi mãn khóa lãnh bằng kiểm sự.<ref>[http://www.advite.com/NLMB/QGNLM/lichsutruong.htm Lịch sử Trường Quốc gia Nông lâm mục]</ref>
 
Xưa hơn nữa đây là Nha Khảo cứu Nông nghiệp Đông Dương (Institut des Recherches Agronomique de Indochine) dưới [[thời Pháp thuộc]], xây dựng từ năm [[1930]]. Năm [[1963]] trường được chuyển về [[Sài Gòn]] lấy địa điểm cũ của Thành Cộng hòa ở số 15 và 45 Đại lộ Cường Để.<ref>sau năm 1975 là đường Tôn Đức Thắng</ref> Học trình lúc đó tăng lên bốn năm. Năm [[1967]] việc quản lý của trường chuyển từ Bộ Canh nông sang Bộ Giáo dục.