Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
* [[Tập tin:Dominion of Newfoundland Blue Ensign.svg|25px]] [[Newfoundland]]
* [[Tập tin:Flag of South Africa 1910-1912.svg|25px]] [[Cộng hòa Nam Phi|Nam Phi]]
{{flagicon image|Flag of France (1794–1815, 1830–1958).svg}} [[Đệ Tam Cộng hòa Pháp|Pháp]]
|combatant2 = {{flagcountry|German Empire}}
|commander1 = {{flagicon|United_Kingdom}} [[Douglas Haig, 1st Earl Haig|Douglas Haig]]<br />{{flagicon image|Flag of France (1794–1815, 1830–1958).svg}} [[Joseph Joffre]]