Khác biệt giữa các bản “Nguyên soái”

không có tóm lược sửa đổi
 
<gallery>
HìnhTập tin:ThongchePhap.gif|<center>'''Maréchal de France'''<BR>[[Thống chế Pháp]]</center>
HìnhTập tin:中华人民共和国元帅肩章(PRC marshal's epaulet).JPG|<center>'''中华人民共和国元帅'''<BR>[[Nguyên soái Cộng hòa Nhân dân Trung QuốcHoa|Nguyên (1955-65)soái Trung Quốc]]</center>
</gallery>
<gallery>