Khác biệt giữa các bản “Nguyên soái”

không có tóm lược sửa đổi
 
<gallery>
Tập tin:ThongchePhapArmy-FRA-OF-10.gifsvg|<center>'''Maréchal de France'''<br />[[Thống chế Pháp|Nguyên soái Pháp]]</center>
Tập tin:中华人民共和国元帅肩章(PRC marshal's epaulet).JPG|<center>'''中华人民共和国元帅'''<br />[[Nguyên soái Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Nguyên soái Trung Quốc]]</center>
</gallery>